app inventor para hacer aplicaciones moviles

Calcular Sueldo Neto

Calcula tus impuestos fácilmente
Contacte connosco

Calcular soldo neto

Con esta calculadora poderá obter o salario neto mensual (nómina) a partires do soldo bruto anual.
Actualizado a IRPF 2012.
Nas comunidades de Andalucía, Asturias, Extremadura e Cataluña existen tipos máis elevados para os tramos de rentas altas (superiores a 50mil euros). Estos tipos non se teñen en conta de cara ás retencións (e por iso non se contabilizan nesta calculadora) pero si se considerarán á hora de facer a declaración da renta.
Datos
Soldo bruto anual
Número de pagas
Ano de nacemento
Movilidade xeográfica
?
Estado civil
Categoría profesional
Calcular soldo neto
Fillos
Ascendentes
Minusvalía
Resultados
Soldo bruto anual
0
Retención IRPF
0
Seguridad Social anual
0
Soldo Neto anual
0
Retención Equivalente (%)
0
Neto mensual / Nómina
0
Neto pagas extra
0
Nota
O administrador da páxina non se fai responsable dos resultados ofrecidos por esta nin das consecuencias do uso dos resultados.

2012 calcular sueldo neto salario nomina irpf bruto calcular sueldo neto calcular sueldo bruto calcualr 2012 2013